Nova legislatura, nou aire al consell

En els darrers mesos s'ha iniciat un procés d'autoavaluació dins del Consell. Per una banda s'ha treballat les modificacions escaients per a adaptar el propi reglament a les necessitats i noves realitats que han anat esdevenint al Consell de Sostenibilitat i, per l'altre la conseqüent reflexió de com millorar la seva eficiència. Així s'ha el·laborat una proposta de document a presentar al nou equip de govern sobre el funcionament del Consell aquesta nova legislatura.


Dels aspectes que es podrien millorar en aquesta nova legislatura, podríem fer una diferenciació en tres àrees, com les referents a millores de funcionament del propi Consell i el consistori i els acords que han quedat pendents d'execució.


Les diferents comissions han coincidit en la necessitat de preparar una trobada de representants de les diferents Comissions amb el nou equip de govern , un cop constituït, per fer una presentació, especialment als nous regidors i regidores del que és el CSMT i quines són les seves funcions així com aquells aspectes de funcionament que es poden millorar.

Les millores de funcionament del propi Consell per l’aprovació de les modificacions que esmentàvem del reglament. Els principals temes tracten sobre la presidència i la necessària presència dels regidors en les comissions escaients Aixa com el de participació ciutadana en els plenaris del CSMT, Aixa com la possibilitat de gaudir de l’assistència de tècnics per a poder treballar amb més concreció quan el tema ho demani.

Les comissions consideren, majoritàriament, que la presidència de les comissions de treball ha de recaure en una persona escollida dins la comissió. En aquest cas, es pot suprimir la figura del/la vicepresident/a.

Entre d’altres temes, també es coincideix molt sobre la necessitat de predefinir les funcions de la comissió permanent. En aquest sentit, es proposa que sigui la comissió que assumeixi la representació del CMST davant l’ajuntament, entre plenaris.

Les comissions coincideixen en la necessitat d’incorporar al CMST, a més de les persones a títol personal, a representants d’entitats, associacions de veïns, etc. Per tal d’augmentar la seva representació.

Sobre els acords del CMST, les comissions demanen, també, al nou equip de govern que cerquen la manera de tornar a debatre els acords aprovats en els plenaris del CMST i en els plenaris de l’Ajuntament. Sol·liciten, també, compliment d’aquests acords o bé el retorn d’informació al plenari del CMST quan no sigui possible el compliment.

Sobre els recursos assignats al CMST, es demana una partida pressupostaria pròpia del CMST en els pressupostos Municipals per poder fer front a les despeses que genera l’edició del CMST com són la formació, exposicions, etc.

Es demana, també, que s’assigni al CMST una persona per dur a terme les tasques de captació de nous membres (a títol individual o com a sala de reunions de l’Ajuntament, si més no, alguna dependència municipal.

Sobre els acords que han quedat pendents d’execució, les comissions consideren que el nou equip de govern hauria de donar compliment a les reivindicacions del CMST, algunes d’elles històriques, com per exemple, els abocaments d’aigües residuals a la platja del carrer Martineta, la contractació d’una tècnica de benestar social i salut, la participació de la comissió de medi urbà en el desenvolupament dels PEMU, la gestió municipal de residus o la neteja d’abocaments incontrolats en la zona rural.